Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19983
Title: Гесперидин, як оборотний інгібітор, що запобігає отруєнню фосфорорганічними сполуками
Other Titles: Hesperidine as a reversible inhibitor that prevents organic phosphorus compound poisoning
Authors: Бессарабов, В. І.
Кузьміна, Г. І.
Харитоненко, Г. І.
Вахітова, Л. М.
Масло, П. П.
Дендебера, А. С.
Лісовий, В. М.
Оболоник, А. В.
Keywords: гесперидин
метилпаратіон
фосфорорганічні речовини
бутирилхолінестераза
інгібування
hesperidin
methylparathion
organophosphorus substances
butyrylcholinesterase
inhibition
Issue Date: 2021
Citation: Гесперидин, як оборотний інгібітор, що запобігає отруєнню фосфорорганічними сполуками [Текст] / В. І. Бессарабов, Г. І. Кузьміна, Г. І. Харитоненко, Л. М. Вахітова, П. П. Масло, А. С. Дендебера, В. М. Лісовий, А. В. Оболоник // Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин : збірник наукових праць / за заг. ред. А. Ф. Попова. - Київ : КНУТД, 2021. - Вип. 3. - С. 248-254.
Source: Фізико-органічна хімія, фармакологія та фармацевтична технологія біологічно активних речовин
Abstract: У даній статті розглядається ефективність запобігання отруєнь фосфорорганічними сполуками. Досліджується кінетика інгібування гесперидином бутирилхолінестерази сироватки крові людини. В якості речовини фосфорорганічної природи досліджено метилпаратіон. Всі кінетичні дослідження проводилися спектрофотометрично, при довжині хвилі 405 нм і постійній температурі 37 °С. Визначили активність бутирилхолінестерази сироватки крові людини. Розрахували та порівняли константи швидкостей першого порядку (𝑘1𝐻) реакції інгібування метилпаратіоном бутирилхолінестерази в концентраціях 50 мкМ, 100 мкМ та 200 мкМ та інгібування цього ферменту при попередньому додаванні гесперидину в концентраціях 50 мкМ, 100 мкМ та 200 мкМ. Встановлено, що гесперидин м’яко інгібує бутирилхолінестеразу сироватки крові людини та частково запобігає необоротньому інгібуванню фермента метилпаратіоном. Сила дії метилпаратіону і гесперидину на бутирилхолінестеразу залежить від концентрації.
This article discusses the effectiveness of preventing organophosphorus poisoning. The kinetics of inhibition of human serum butyrylcholinesterase hesperidin is investigated. Methyl parathion acts as an organophosphorus substance. All studies were performed using a spectrophotometer, at a wavelength of 405 nm, and a constant temperature of 37 °C. The serum butyrylcholinesterase activity was determined. The rate constants of the first-order (𝑘1𝐻) reaction of methyl parathion butyrylcholinesterase inhibition at concentrations of 50 μM, 100 μM and 200 μM and inhibition of this enzyme by previous addition of hesperidin at concentrations of 50 μM, 100 μM and 200 μM were calculated and compared. Hesperidin has shown mild inhibitation of human serum butyrylcholinesterase and it partially prevents the irreversible inhibition of the enzyme by methyl parathion. The potency of methyl parathion and hesperidin on butyrylcholinesterase depends on the concentration.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19983
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FOCh_2021_V3_P248-254.pdf404,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.