Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20332
Title: Інновації – основа розвитку економіки України
Other Titles: Innovation is the basis of the development of the economy of Ukraine
Authors: Денисенко, Микола Павлович
Бреус, Світлана Василівна
Issue Date: 2022
Citation: Денисенко М. П. Інновації – основа розвитку економіки України / М. П. Денисенко, С. В. Бреус // Креативний простір України та світу : колективна монографія. – Харків : СГ НТМ "Новий курс", 2022. – С. 247-254.
Source: Креативний простір України та світу
Abstract: На сьогодні не існує сумнівів щодо необхідності переходу України на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку країни здатні не тільки забезпечити високі показники економічного росту, але й вирішити певні екологічні та соціальні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної економіки та підвищити економічний потенціал України. Реалізація зазначеного сприятиме підвищенню рівня інноваційного розвитку економіки, забезпеченню висхідного тренду економічного зростання й підвищенню економічної безпеки держави загалом та можлива за умови урахування українських реалій. Досягнення саме таких суттєвих результатів можливе за умови об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін, зокрема держави та суспільства.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20332
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
ISBN: 978-617-7886-35-7
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_3_Денисенко-Бреус.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.