Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22829
Title: Бренд-менеджмент в системі інноваційного управління розвитком бізнесу підприємства
Other Titles: Brand management in the system of innovative business development management of the enterprise
Authors: Никитюк, О. В.
Ганущак-Єфіменко, Л. М.
Keywords: бренд-менеджмент
структура бренд-менеджменту
інноваційне управління розвитком бізнесу
показники ефективності брендингу
brand management
structure of brand management
innovative management of business development
indicators of branding effectiv
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Никитюк О. В. Бренд-менеджмент в системі інноваційного управління розвитком бізнесу підприємства / О. В. Никитюк, Л. М. Ганущак-Єфіменко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали IIІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 17 листопада 2022 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 148-153.
Abstract: У статті розкрито сутність та місце бренд-менеджменту в системі інноваційного управління розвитком бізнесу. Запропоновано сучасну структуру бренд-менеджменту. Проаналізовано застосування адекватного інструментарію оцінки ефективності брендингу, надано ключові показники оцінки ефективності системи бренд-менеджменту бізнесу в контексті інноваційного управління ним.
The article reveals the essence and place of brand management in the system of innovative business development management. A modern structure of brand management is proposed. The use of adequate branding effectiveness evaluation tools is analyzed, and key indicators for evaluating the effectiveness of the business brand management system in the context of its innovative management are provided.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22829
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2022_V2_P148-153.pdf670,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.