Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24981
Title: Статистика для економістів
Authors: Городянська, Лариса Володимирівна
Сизов, Алім Іванович
Keywords: статистика
загальна теорія статистики
методологія статистики
статистичні категорії
військова економіка
військово-економічна статистика
статистика в Україні
статистичні спостереження
статистичне зведення
статистичні класифікації
групування статистичних даних
ряди розподілу
статистичні таблиці
статистичні графіки
статистичні показники
види статистичних показників
типи статистичних показників
призначення статистичних показників
абсолютні величини
відносні величини
середні величини
показники варіації
індекси
статистичне дослідження
класифікація статистичної інформації
система єдиного державного обліку та ідентифікації усіх суб’єктів господарювання
вид економічної діяльності
організаційно-правова форма господарювання
об’єкт адміністративно-територіального устрою України
органи державного управління
статистична класифікація країн світу
статистична класифікація валют
система національних рахунків
інституційні сектори економіки
індивідуальне споживання за цілями
національні класифікації
національні класифікатори
продукція
послуги
державне статистичне обстеження продукції будівництва
зовнішньоекономічна діяльність
техніко-економічна інформація
соціальна інформація
основні рахунки СНР
статистичні показники в СНР
стадії економічної діяльності
результат економічної діяльності
валовий внутрішній продукт
виробничий метод розрахунку ВВП
розподільний метод розрахунку ВВП
метод кінцевого використання
індекс фізичного обсягу ВВП
балансові таблиці "витрати-випуск"
лінійні моделі економіки
національне багатство
статистика національного багатства
визначення національного багатства
склад національного багатства
статистичні показники національного багатства
основний капітал
оборотні активи
статистика основного капіталу
показники основного капіталу
статистика оборотних активів
показники оборотних активів
ринок
ціна
статистика ринку
статистика цін
статистичний аналіз ринку
показники ринкових процесів
система цін
система тарифів
статистичні показники цін
статистичні показники тарифів
статистика оподаткування
статистика підприємств в Україні
державна статистика підприємств
структура статистики підприємств
фінансово-господарська діяльність підприємств
фінансова звітність підприємств
розрахункові показники діяльності підприємств
статистика трудової діяльності
трудова діяльність
робоча сила
форма трудової діяльності
аналіз робочої сили
статистика продуктивності і вартості робочої сили
статистика продуктивності праці
статистичне вимірювання оплати праці
вартість робочої сили
реальна заробітна плата
Issue Date: 2019
Publisher: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Citation: Городянська Л. В. Статистика для економістів : навч. посіб. / Л. В. Городянська, А. І. Сизов. – Київ : ВІКНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 350 с.
Abstract: Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни "Статистика для економістів" для спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", містить теоретико-методологічні засади загальної теорії статистики, основні класифікації в економічній статистиці, категорії та концепції в системі національних рахунків, детальний огляд статистики національного багатства, ринку та підприємств в Україні, статистики трудової діяльності, продуктивності і вартості робочої сили. Все це складає систематизовані відомості про організаційні та методичні засади здійснення статистичного спостереження в економіці та практичного застосування його результатів. Матеріал посібника орієнтовано на набуття фахових компетентностей студентів і супроводжується контрольними та практичними завданнями для закріплення теоретичного матеріалу. Призначений для самостійної роботи студентів і може бути корисним для викладачів і аспірантів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24981
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу
Appears in Collections:Навчально-методичні видання
Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20231103_302.pdf2,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.