Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24982
Title: Інноваційний підхід до підготовки фахівців в сучасних умовах: проблеми та перспективи
Other Titles: Innovative approach to training specialists in modern conditions: problems and prospects
Authors: Городянська, Лариса Володимирівна
Keywords: іннноваційний підхід
освітній простір
управління освітою
освітня діяльність
підготовка фахівців
innovative approach
educational space
education management
educational activity
specialists training
Issue Date: May-2022
Publisher: Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України
Citation: Городянська Л. В. Інноваційний підхід до підготовки фахівців у сучасних умовах: проблеми та перспективи / Л. В. Городянська // Інноваційна професійна освіта (Вип. 1 (2)) : Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, 29 квітня, 17-20 травня 2022 року. – Київ : ІПО НАПН України, 2022. – С. 64-66.
Abstract: Підготовка фахівців в сучасних умовах має базуватися на інноваційних підходах, відбуватися з урахуванням перспектив розвитку європейського освітнього простору і з поєднанням зусиль державного й регіонального управління професійною підготовкою сучасних фахівців. Визначено проблеми та перспективи застосування інноваційного підходу до організації освітньої діяльності в сучасних умовах.
Training of specialists in modern conditions should be based on innovative approaches, taking into account the prospects for the development of the European educational space and a combination of efforts of state and regional management of professional training of modern specialists. Problems and prospects of application of the innovative approach to the organization of educational activity in modern conditions are defined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24982
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_1_2_Збірник_тез.pdf2,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.