Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25001
Title: Використання імерсивних цифрових технологій навчання в ЗВО
Other Titles: The use of immersive digital learning technologies in higher education institutions
Authors: Батрак, О. В.
Тарасенко, О. С.
Keywords: освітній процес
ЗВО
цифрові технології
Issue Date: Oct-2023
Publisher: International Center of Social Sciences and Humanities
Citation: Батрак О. В. Використання імерсивних цифрових технологій навчання в ЗВО / О. В. Батрак, О. С. Тарасенко // International scientific-practical conference "Current issues of science, education and society: theory and practice" : conference proceedings, Aarhus, Denmark, October 20, 2023. – Aarhus, Denmark : Scholarly Publisher ICSSH, 2023. – P. 25-26.
Abstract: Доцільність впровадження імерсивних цифрових технологій в освітній процес, особливо в умовах обмеженого навчання, визначається рядом важливих переваг, систематизованих за результатами вивчення наукових праць українських та зарубіжних вчених. Проте, імерсивні цифрові технології навчання мають і недоліки, серед яких вчені в працях виокремлюють: значні витрати на формування і розвиток цифрової інфраструктури; недостатні навички як викладачів, так і здобувачів у використанні імерсивних цифрових технологій через брак цифрових компетентностей; відсутність педагогічного досвіду, часу та простору для підтримки доступу і прийняття імерсивного цифрового середовища; соціальна ізольованість, оскільки використання імерсивних технологій навчання може призвести до соціальної ізольованості студентів від інших студентів і викладачів; низька доступність для окремих категорій здобувачів; низька якість контенту, що може включати проблеми з якістю зображення або звуку, низьку реалістичність ефектів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25001
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_жовтня_збірник.pdf474,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.