Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/277
Title: Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в умовах інтеграції до СОТ
Authors: Грищенко, І. М.
Гончаров, Ю. В.
Щербина, І. В.
Дворецький, А. О.
Крахмальова, Н. А.
Максименко, І. О.
Тарасенко, І. О.
Бугас, Н. В.
Федоряк, Р. М.
Набока, Р. М.
Чубукова, О. Ю.
Ямненко, Г. Є.
Волошенко, О. О.
Keywords: легка промисловість
textile industry
управління розвитком
development management
інтеграція
integration
світова організація торгівлі
world trade organization
законодавство
legislation
реструктуризація підприємств
restructuring of enterprises
екологізація
greening
генеральна угода з тарифів і торгівлі
general agreement on tariffs and trade
cтандарт
standard
Issue Date: 6-Jul-2011
Publisher: КНУТД
Citation: Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в умовах інтеграції до СОТ [Текст] : монографія / [І. М. Грищенко, Ю. В. Гончаров, І. В. Щербина, А. О. Дворецький, Н. А. Крахмальова, І. О. Максименко, І. О. Тарасенко, Н. В. Бугас, Р. М. Федоряк, Р. М. Набока, О. Ю. Чубукова, Г. Є. Ямненко, О. О. Волошенко]. - К. : КНУТД, 2011. - 332 с.
Abstract: У монографії викладено теоретично-методологічні засади та практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління розвитком легкої промисловості України із врахуванням дії Угод СОТ; досліджено вплив вступу України до СОТ на розвиток галузі та на внутрішній ринок; розглядаються проблеми адаптації вітчизняного законодавства до вимог СОТ; проведення реструктуризації підприємств; розробки маркетингових стратегій освоєння нових ринків; екологізації промислового виробництва.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/277
ISBN: 978-966-8276-25-5
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові видання (Монографії)
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)
Кафедра менеджменту (М)
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки (ФФЕБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160607_LehProm_2011.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.