Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3249
Title: Стратегія пошуку знань в просторі станів потенціалів економічної безпеки підприємства
Authors: Іванченко, Н. О.
Keywords: knowledges base
economic safety of enterprise
problems space
methods of search
on columns
база знаний
экономическая безопасность предприятия
пространствосостояний
методы поиска на графах
база знань
економічна безпека підприємства
простір станів
методи пошуку на графах
Issue Date: 2012
Citation: Іванченко Н. О. Стратегія пошуку знань в просторі станів потенціалів економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. О. Іванченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2012. - № 6 (68). - C. 171-176.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: У статті розглянуто методи пошуку знань станів потенціалів економічної безпеки підприємства. Розглянуто методи пошуку на графах. Обгрунтовано ефективність методів пошуку, яка визначається вартістю пошуку, що звичайно залежить від часової складності, але може також включати вираз для оцінки використання пам’яті, або сумарною вартістю, у якій поєднуються вартість пошуку і вартість шляху знайденого рішення.
В статье рассмотрены методы поиска знаний состояний потенциалов экономической безопасности предприятия. Рассмотрены методы поиска на графах. Обоснованно эффективность методов поиска, которая определяется стоимостью поиска, что обычно зависит от часовой сложности, но может также включать выражение для оценки использования памяти, или суммарной стоимостью, в которой соединяются стоимость поиска и стоимость пути найденного решения.
The methods of search of knowledges of the states of potentials of economic safety of enterprise are considered in the article. The methods of search are considered on columns. Grounded efficiency of methods of search, which is determined by the cost of search, that usually depends on sentinel complication, but can also include expression for estimation of the use of memory, or total cost the cost of search and cost of way of the found decision unite in which.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3249
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V68_P171-176.pdf311,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.