Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3401
Title: Розробка збалансованої системи показників у контексті нарощування інтелектуального капіталу та забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів
Other Titles: Разработка сбалансированной системы показателей в контексте наращивания интеллектуального капитала и обоспечения экономической безопасности высшых учебных заведений
Authors: Бреус, Світлана Василівна
Хаустова, Євгенія Борисівна
Keywords: стратегічних цілей
економічна безпека
збалансована система показників
вищі навчальні заклади
причинно-наслідкових ланцюгів
Issue Date: 31-Mar-2016
Publisher: Крок
Citation: Бреус С. В. Розробка збалансованої системи показників у контексті нарощування інтелектуального капіталу та забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів / С. В. Бреус, Є. Б. Хаустова // Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік : матеріали наук.-практ. конф. (31.03.2016 р., м. Львів). — Ч. 1. — Тернопіль : Крок, 2016. — С. 84-86.
Abstract: Практичне впровадження моделі BSC на рівні ВНЗ дозволить отримати конкретні, чітко визначені та виміряні у часі орієнтири (кількісні показники), що сприятимуть підвищенню ефективності функціонування кожного структурного підрозділу (зокрема кафедри), що, у результаті, дозволить здійснити збалансування витратної і дохідної частин їх бюджетів, забезпечить досягнення стратегічних цілей діяльності вишів, а також відбудеться підвищення ефективності їх діяльності й конкурентоспроможності (як в середині країни, так і за її межами) та нарощування інтелектуального капіталу ВНЗ. Загалом розробка та використання збалансованої системи показників сприятиме забезпеченню економічної безпеки ВНЗ, держави та національної безпеки в цілому.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3401
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)
Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20161205_Bezus_P084-086.pdf88,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.