Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5331
Title: Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців туристичної сфери США і Канади
Other Titles: Theoretical and Methodical Grounds of Tourism Employees' Professional Development in the USA and Canada
Authors: Лук'янова, Лариса Борисівна
Бабушко, Світлана Ростиславівна
Keywords: професійний розвиток
внутрішньофірмове/корпоративне навчання
фахівці туристичної сфери
готельний бізнес
США
Канада
Issue Date: Oct-2015
Citation: Бабушко С. Р. Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців туристичної сфери США і Канади: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / С. Р. Бабушко. - К., 2015. - 40 с.
Abstract: У дисертації уперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісне дослідження теоретичних і методичних засад професійного розвитку фахівців туристичної сфери США та Канади. Сформовано теоретичне підґрунтя для проведення порівняльно-педагогічної наукової розвідки: визначено методологічні принципи та критерії формування поняттєво-термінологічного апарату дослідження; побудовано концептуальну карту досліджуваного поняття; зіставлено та визначено ступінь відповідності основних україномовних та англомовних термінів дослідження. Досліджено джерела та етапи ґенези досліджуваного феномену, обґрунтовано періодизацію еволюції змісту навчання фахівців. Доведено, що основою професійного розвитку фахівців є навчання, що пов‘язане з щоденною діяльністю. Здійснено систематизацію нормативно-правових документів США і Канади, що регламентують професійний розвиток фахівців у сучасних умовах. Розкрито особливість професійного розвитку фахівців готельного бізнесу в контексті неперервної освіти на трьох рівнях (індивід, організація, суспільство). Обґрунтовано методичні засади професійного розвитку фахівців туристичної сфери (форми організації навчання, використання інтерактивних методів, оцінювання навчальних досягнень працівників-учнів); проаналізовано зміст навчальних програм корпоративного навчання працівників провідних готельних мереж та систематизовано їх за видами (доготельне, готельне, поза-готельне) та за змістом (вступне, обов‘язкове навчання згідно з законодавчими документами, для підтримання корпоративних цінностей, по відділах, крос-культурне, навчання менеджерів та супервайзерів). Здійснено прогностичне обґрунтування використання позитивних ідей досвіду США і Канади у вітчизняній практиці післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму на рівні суспільства (держава, навчальні заклади, галузь), організації (в межах п‘яти стратегічних напрямів діяльності організації) та індивіда.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5331
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Appears in Collections:Автореферати та дисертації
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Бабушко.pdfавтореферат960,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.