Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5350
Title: Вимірювання когнітивного навантаження у процесі дослідження ефективності застосування електронних засобів навчання
Other Titles: Сognitive load measurement within the research of efficient usage of learning software
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Keywords: інформаційні технології
електронні засоби навчання
когнітивне навантаження
information technologies
learning software
cognitive load
Issue Date: 2011
Citation: Деркач Т. М. Вимірювання когнітивного навантаження у процесі дослідження ефективності застосування електронних засобів навчання [Електронний ресурс] / Т. М. Деркач // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – Т. 22, № 2. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/431.
Source: Інформаційні технології і засоби навчання
Abstract: Описані методики вимірювання когнітивного навантаження у процесі дослідження ефективності електронних засобів навчання. Наведено класифікацію методик, проаналізовані переваги і недоліки, галузь застосування. Здійснений огляд сучасного програмного і технічного забезпечення, що дозволяє вимірювати навантаження, яке виникає під час роботи з інформаційними ресурсами; наведені практичні приклади. Обґрунтовано застосування методу вторинної задачі для визначення оптимальних умов взаємодії учнів з навчальним матеріалом, представленим у різній формі. У поєднанні з контролем успішності і якості засвоєних знань цей метод дозволяє отримати об'єктивну кількісну оцінку навантаження і дослідити його динаміку з достатньою точністю.
The methods of cognitive load measurement are described within the research of efficient usage of learning Software. Their classification is given, main advantages and disadvantages are analyzed, as well as area of use of these methods is defined. The article presents an overview of modern Software and Hardware that can be used for cognitive load measurement while studying with information technologies and practical examples of such methods. The use of the secondary task method is reasoned to be the most optimal for cognitive load measurement as well as for detection of optimal conditions for student work with different learning materials. This method allows to receive objective quantification of cognitive load and to investigate its dynamics accurately.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5350
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITZN_2011_22(2)_ukr.pdfОсновна стаття279,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.