Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6189
Title: Особливості функціонування ринку праці Україні в умовах інтеграції до Європейського Союзу
Other Titles: Особенности функционирования рынка труда Украины в условиях интегации в Европейский Союз
FEATURES OF UKRAINE LABOUR MARKET FUNCTIONING IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION
Authors: Пономаренко, Ігор Віталійович
Віннікова, Інна Ігорівна
Гребньов, Георгій Миколайович
Keywords: ринок праці
економічна активність населення
зайнятість та безробіття
рейтингова оцінка
Issue Date: 2016
Citation: Пономаренко, І. В. Особливості функціонування ринку праці Україні в умовах інтеграції до Європейського Союзу / І. В. Пономаренко, І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов // Економічний вісник НТУУ “КПІ”.– 2016. – № 13. – С. 328-334.
Source: Економічний вісник НТУУ “КПІ”
Abstract: У статті проведено порівняльний аналіз стану ринку праці України та країн ЄС в сучасних умовах за основними показниками. Обґрунтовано доцільність співставлення ринків праці країн ЄС та України. Окреслено негативний вплив тимчасової окупації Криму, військових дій на території Донецької і Луганської областей, а також кризових явищ в українській економіці на національний ринок праці. Застосовано систему статистичних показників економічної активності населення (зайнятих та безробітних), обчислених за допомогою методології Міжнародної організації праці. Показано взаємоємозв’язок між ступенем розвитку соціально-трудових відносин та рівнем оплати праці економічно активного населення. Обґрунтовано доцільність проведення порівняльного аналізу в Україні та країнах Європейського союзу за допомогою показника «мінімальна заробітна плата». Використано методику рейтингового оцінювання країн за основними показниками ринку праці з подальшим визначенням країн ЄС, ринки праці яких подібні до українського. Доведено, що зазначений підхід дозволить визначити механізми регулювання зайнятості населення в Україні шляхом подолання структурних та територіальних диспропорцій.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6189
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
ISSN: 2412-5296 (Online)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81260-170993-1-SM.pdf423,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.