Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7402
Title: Відприслівникові деривати-предикати стану та їхній статус в українському, російському та англійському мовознавстві
Authors: Годз, Оксана
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Годз, Оксана. Відприслівникові деривати-предикати стану та їхній статус в українському, російському та англійському мовознавстві / О. Годз // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : зб. тез доповідей II Міжвузівської наук.-практ. конф. (11 квітня 2017р., м. Київ). - К. : КНУТД, 2017. - С. 277-283.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7402
Appears in Collections:Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20170411_Innovation_P277-283.pdf511 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.