Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7651
Title: Analysis of innovative development of higher education in Ukraine
Other Titles: Аналіз стану інноваційного розвитку вищої освіти в Україні
Анализ состояния инновационного развития высшего образования в Украине
Authors: Bezus, Pavel I.
Kugai, Kseniia
Keywords: higher education
innovative development
educational services
autonomy
decentralization
employer
competitiveness
state order
demographic situation
вища освіта
інноваційний розвиток
освітні послуги
автономія
децентралізація
роботодавець
конкурентоспроможність
державне замовлення
демографічна ситуація
высшее образование
инновационное развитие
образовательные услуги
автономия
децентрализация
работодатель
конкурентоспособность
государственный заказ
демографическая ситуация
Issue Date: 2017
Citation: Bezus P. I. Analysis of innovative development of higher education in Ukraine / P. I. Bezus, K. B. Kugai // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 73-78.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: The analysis of Ukrainian higher education functioning is conducted. The position of higher education in world ranking was determined due to analysis data. A number of factors having negative impact on innovative development of higher education in Ukraine have been identified.
Проведено аналіз стану функціонування вищої освіти в Україні. В результаті проведеного аналізу за низкою показників визначено її місце у світовому рейтингу. Визначено ряд факторів, що здійснюють негативний вплив на інноваційний розвиток вищої освіти в Україні.
Проведен анализ функционирования высшего образования в Украине. В результате проведенного анализа по ряду показателей определено ее место в мировом рейтинге. Определен ряд факторов, оказывающих негативное влияние на инновационное развитие высшего образования в Украине.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7651
Faculty: Навчально-науковий інститут інтернаціоналізації вищої освіти та науки
Department: Кафедра іноземних мов
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра іноземних мов (ІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P073-078.pdf185,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.