Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7771
Title: Розвиток наукової діяльності у вищих навчальних закладах: мотивування науково-педагогічних та наукових працівників та його особливості
Other Titles: Развитие научной деятельности в высших научных заведениях: мотивация научно-педагогических и научных работников и ее особенности
Development of scientific activity in higher educational institutions: motivation of scientific and pedagogical and scientific workers and its features
Authors: Кузьмін, О. Є.
Жук, Л. В.
Keywords: мотивування наукової діяльності
вищі навчальні заклади
наукові та науково-педагогічні працівники
мотивация научной деятельности
высшие учебные заведения
научные и научно-педагогические работники
motivation of scientific activity
higher educational institutions
scientific and scientific-pedagogical workers
Issue Date: 2017
Citation: Кузьмін О. Є. Розвиток наукової діяльності у вищих навчальних закладах: мотивування науково-педагогічних та наукових працівників та його особливості / О. Є. Кузьмін, Л. В. Жук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2017. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2017 р., м. Київ). - С. 203-215.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті проаналізовано систему мотивування наукової діяльності у вищих навчальних закладах України державної форми власності. Показано, що мотивування наукових та науково-педагогічних працівників є інтегрованим результатом управлінських функцій, що реалізуються органами державної влади та керівництвом вищого навчального закладу. Запропоновано заходи щодо удосконалення матеріального, статусного і трудового мотивування працівників.
В статье проанализирована система мотивации научной деятельности в высших учебных заведениях Украины государственной формы собственности. Показано, что мотивация научных и научно-педагогических работников является интегрированным результатом управленческих функций органов государственной власти и руководства высшего учебного заведения. Предложены меры по совершенствованию материальной, статусной и трудовой мотивации работников.
In the article the system of motivation of scientific activity in higher educational institutions of Ukraine of the state ownership form is analyzed. It is shown that the motivation of scientific and scientific-pedagogical workers is an integrated result of the administrative functions, which are implemented by government bodies and the leadership of a higher educational institution. The measures to improve the material, status and labor motivation of workers are proposed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7771
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20171006_Effect_P203-215.pdf230,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.