Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/789
Title: Особливості клієнт орієнтованого підходу в управлінні ВНЗ
Authors: Папенко, Л. М.
Хлістунова, Н. В.
Keywords: клієнт орієнтований підхід
вища освіта
CRM-стратегія
клієнт
комунікації
програмне рішення
клиентоориентированный подход
высшее образование
CRM-стратегия
клиент
коммуникации
программное решение
client-oriented approach
higher education
CRM-strategy
client
communications
software resolve
Issue Date: 2015
Citation: Папенко Л. М. Особливості клієнт орієнтованого підходу в управлінні ВНЗ [Текст] / Л. М. Папенко, Н. В. Хлістунова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 189-202.
Abstract: В статті розглянуто CRM-стратегію, розробка і реалізація якої дозволять істотно підвищити ефективність функціонування освітньої установи; виявлено у рамках клієнт орієнтованого підходу до управління клієнтами ВНЗ встановлення персоніфікованого контакту (особистого та за допомогою технічних засобів); проаналізовано інформацію про клієнтів (метод порівняльного і статистичного аналізу). За результатами дослідження виявлено конкретні завдання ВНЗ у рамках CRM-стратегії. При вирішенні означених завдань розглянуто персоніфікований підхід до клієнтів, реалізація якого передбачає диференціацію та адаптацію пропонованих продуктів і послуг до вимог конкретних клієнтів, вибудовування маркетингових комунікацій, технологій продажу та обслуговування, орієнтованих на їхні потреби; визначено основні етапи алгоритму процесу управління взаємовідносинами зі споживачами освітніх послуг ВНЗ. Розроблено основні етапи алгоритму процесу управління взаємовідносинами зі споживачами освітніх послуг ВНЗ з використанням CRM-стратегії. Практичний інтерес результатів дослідження у рамках клієнт орієнтованого підходу до управління ВНЗ полягає в утриманні клієнта в центрі уваги протягом всієї його взаємодії з ВНЗ.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/789
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P189-202.pdf479.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.