Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/791
Title: Інноваційні підходи до підготовки фахівців обліково-аналітичного напрямку в умовах модернізації освіти
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: training
professional competence
accounting specialty
профессиональная подготовка
профессиональная компетентность
учетные специальности
професійна підготовка
професійна компетентність
облікові спеціальності
Issue Date: 2015
Citation: Матюха М. М. Інноваційні підходи до підготовки фахівців обліково-аналітичного напрямку в умовах модернізації освіти [Текст] / М. М. Матюха // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 203-212.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Метою статті є обґрунтування значення та ролі компетентностей студентів облікових спеціальностей в формуванні сучасних знань в сучасних умовах. В методичному плані акцентовано увагу на необхідності вирішення проблеми більш широкого й наукового обґрунтованого впровадження компетентнісного підходу у вивченні професійної діяльності майбутнього бухгалтера. В дослідженні використано емпіричні методи дослідження щодо формування сучасних знань студентів. Результатами дослідження є структуризація компетентостей для студентів обліково-аналітичного напряму навчання. Встановлено, що загальними компетентостями для студентів економічних спеціальностей є інтелектуальні, гуманітарні (технічні) та практичні компетентності. Навчання студентів облікових спеціальностей мають ґрунтуватися на основних компетентностях: фаховій-економічній, інформаційно-технологічній, виробничо-діяльнісній, в основі яких покладено інформаційно-технологічні знання. Науковою новизною статті є виявлення факторів впливу на зміст компетентностей економічних спеціальностей, зокрема сюди відноситься вимоги роботодавців, наукова, професійна самореалізація особистості, вплив нормативно-законодавчої бази в сфері освіти. Визначено практичні шляхи і фактори, що сприяють розвитку професійної компетентності фахівця у вузі і на практиці. Розроблено системну наповненість професійних компетентностей, що враховує поступовий розвиток її основних складових компонентів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/791
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P203-212.pdf338,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.