Загальноуніверситетські колекції : [11881] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo

Перегляд

Підфонди цього фонду

Матеріали наукових конференцій та семінарів (КНУТД) [5244]

Київський національний університет технологій та дизайну

Зібрання цього фонду

Винахідницька діяльність [63]

Патенти на корисну модель (винахід)

Навчально-методичні видання [64]

Містить описи підручників, навчальних посібників

Наукові видання (Монографії) [51]

Містить описи монографій, експертно-аналітичних доповідей