Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8833
Title: Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: непрямі витрати
первинний облік непрямих витрат
фінансова звітність
бюджетування
внутрішньогосподарський контроль
промислове підприємство
собівартість продукції
Issue Date: 2013
Publisher: Центр учбової літератури
Citation: Безверхий К. В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К. В. Безверхий. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 276 с.
Abstract: У монографії обґрунтовано пропозиції з удосконалення методики та організації обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Розкрито економічну сутність категорії витрат і поняття непрямих витрат. Удосконалено класифікацію та склад непрямих витрат промислових підприємств відповідно до потреб управління. Виокремлено організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств приладобудування та проаналізовано ступінь їх впливу на побудову обліку і контролю непрямих витрат. Удосконалено систему документального оформлення господарських операцій з обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств, що сприятиме посиленню обліково-контрольної інформації для потреб управління. Наведено авторське бачення та внесено пропозиції щодо вдосконалення побудови синтетичного та аналітичного обліку непрямих витрат. Визначено механізм бюджетування непрямих витрат промислових підприємств як ефективний інструмент управління ними. Розроблено модель внутрішньогосподарського контролю непрямих промислових підприємств, що враховує елементи підсистеми внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат як складової системи внутрішньогосподарського контролю промислового підприємства в цілому. Розроблено загальну методику і комплексний підхід до оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств. Монографія може бути корисною для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів, фахівців з бухгалтерського обліку та контролю, керівників підприємств та осіб, які здійснюють наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та контролю.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8833
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISBN: 978-611-01-0554-5
Appears in Collections:Наукові видання (Монографії)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover2013.19_Image022.jpgОбкладинка52,04 kBJPEGThumbnail
View/Open
20180205_Bezverkhiy_Mono_Titul_Zmist.pdfТитульна сторінка + Зміст + Вступ312,91 kBAdobe PDFView/Open
20180205_Bezverkhiy_Mono.pdfПовний текст2,28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.