Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9120
Title: Організаційно-інформаційна модель удосконалення обліку та контролю на прикладі витрат
Other Titles: Организационно-информационная модель совершенствования бухгалтерского учета и контроля за расходами
Authors: Скрипник, М. І.
Сльозко, Тетяна Михайлівна
Keywords: облік
контроль
інформація
управління
модель
функція
Issue Date: 2017
Publisher: ОДАБА
Citation: Скрипник М. І. Організаційно-інформаційна модель удосконалення обліку та контролю на прикладі витрат / М. І. Скрипник, Т. М. Сльозко // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р. – Ч. 1-3. – Одеса : ОДАБА, 2017. – С. 196-200.
Abstract: Показана цільова орієнтація функцій обліку та контролю витрат у забезпеченні життєдіяльності управлінського циклу підприємства, що визначається його розмірами, організаційною структурою та формами розподілу праці у ньому. Обґрунтовані заходи щодо їх виконання, що являє собою взаємозв’язок між науковим ступенем пізнання об’єкту, з одного боку, та його нерозривним зв’язком з практичним застосуванням у керуванні підприємством – з іншого. Виконання мети і завдань можливі на підставі раціональної організації обліку та контролю витрат, що дозволить правильно і своєчасно отримувати достовірну інформацію, яка відповідатиме на запити користувачів з тим, щоб оперативно впливати на економічний стан господарюючого суб’єкту, вживати своєчасні заходи для його ефективного функціонування в ринковому середовищі.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9120
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.