Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9866
Title: Бізнес-планування та його роль у малому та середньому бізнесі
Other Titles: Бизнес-планирование и его роль в малом и среднем бизнесе
Business planning and its role in the small and middle business
Authors: Ганущак-Єфіменко, Л. М.
Панасюк, В.
Keywords: бізнес-план
бізнес-планування
функції̈ бізнес-плану
корпоративний̆ бізнес-план
бізнес-план проекту
цільовий бізнес-план
бизнес-план
бизнес-планирование
функциии бизнес-плана
корпоративний бизнес-план
бизнес-план проекта
целевой бизнес-план
business plan
business planning
business plan functions
corporate business plan
project business plan
target business plan
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Ганущак-Єфіменко Л. М. Бізнес-планування та його роль у малому та середньому бізнесі / Л. М. Ганущак-Єфіменко, В. Панасюк // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 27-31.
Abstract: У статті розглянуто сутність бізнес-плану як багатофункціонального та багатоцільового планового документа, що має широкий̆ спектр застосування в системі управління діяльністю суб'єктів господарювання. Розглядається необхідність розроблення бізнес-планів та їх функції̈. Представлено процес управління стратегією розвитку в контексті бізнес-планування.
В статье рассмотрена сущность бизнес-плана как многофункционального и многоцелевого планового документа, имеющего широкий̆ спектр применения в системе управления деятельностью субъектов хозяйствования. Рассматривается необходимость разработки бизнес-планов и их функций. Представлен процесс управления стратегией развития в контексте бизнес-планирования.
The article deals with the essence of the business plan as a multi-functional and universal planning document, which has a wide range of applications in the activities of economic entities management. It considers the need to develop business plans and its functions. Presented the process of management of the development strategy in the context of business planning.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9866
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P027-031.pdf178,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.