Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9871
Title: Стратегічні рішення щодо вибору напрямів інноваційного розвитку підприємства
Other Titles: Стратегические решения по выбору направлений инновационного развития предприятия
Strategic decisions on the selection of innovative development of the enterprise
Authors: Ковинєва, Т. О.
Шкода, М. С.
Keywords: стратегія інноваційного розвитку
інноваційна діяльність
конкурентоспроможність
компенсаційні заходи
стратегия инновационного развития
инновационная деятельность
конкурентоспособность
компенсационные меры
innovation development strategy
innovation activity
qualitative capacity
compensatory measures
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Ковинєва Т. О. Стратегічні рішення щодо вибору напрямів інноваційного розвитку підприємства / Т. О. Ковинєва, М. С. Шкода // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 59-67.
Abstract: У статті сформовано науково-методичний підхід до виділення факторів, що обмежують можливості інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано компенсаційні заходи для усунення ресурсних і організаційних обмежень за функціональними напрямами управління інноваційним розвитком, що дозволить підвищити загальну результативність інноваційного розвитку підприємства.
В статье сформирован научно-методический подход к выделению факторов, ограничивающих возможности инновационного развития предприятия. Предложено компенсационные меры для устранения ресурсных и организационных ограничений по функциональным направлениям управления инновационным развитием, что позволит повысить общую результативность инновационного развития предприятия.
The article is based on a scientific and methodical approach to the allocation of factors limiting the possibilities of innovative development of the enterprise. The compensatory measures for elimination of resource and organizational restrictions on functional directions of management of innovative development are proposed, which will allow to increase the overall performance of innovative development of the enterprise.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9871
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P059-067.pdf570,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.