Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9903
Title: Особливості інноваційних послуг в клініці естетичної медицини «Aesthetic consilium»
Other Titles: Особенности инновационных услуг в клинике эстетической медицины «Aesthetic consilium»
Features of innovative services in the «Aesthetic consilium» clinic of aesthetic medicine
Authors: Линок, І. О.
Янковець, Т. М.
Keywords: інновація
інноваційна діяльність
інноваційний процес
інноваційний потенціал
інноваційні послуги
клініка естетичної медицини
инновация
инновационная деятельность
инновационный процесс
инновационные услуги
клиника эстетической медицины
innovation
innovation activity
innovation process
innovative potential
innovative services
clinic of aesthetic medicine
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Линок І. О. Особливості інноваційних послуг в клініці естетичної медицини «Aesthetic consilium» / І. О. Линок, Т. М. Янковець // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 95-99.
Abstract: У статті з’ясовано сутність інноваційної діяльності, інноваційного процесу та інноваційного потенціалу та досліджено особливості їх застосування на вітчизняних підприємствах естетичної медицини.
В статье исследованы сущность инновационной деятельности, инновационного процесса и инновационного потенциала, а также особенности их применения на отечественных предприятиях эстетической медицины.
The article outlines the essence of innovation activity, innovation process and innovation potential and explores the peculiarities of their application at domestic enterprises of aesthetic medicine.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9903
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P095-099.pdf162,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.