Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9905
Title: Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
Other Titles: Проблемы конкурентоспособности отечественных предприятий
Problems of competitiveness of domestic enterprises
Authors: Миронова, О. В.
Янковець, Т. М.
Keywords: конкуренція
конкурентоспроможність
інноваційна діяльність
шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств
конкуренция
конкурентоспособность
инновационная деятельность
пути повышения конкурентоспособности предприятий
competition
competitiveness
innovative activity
ways of increasing the competitiveness of enterprises
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Миронова О. В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / О. В. Миронова, Т. М. Янковець // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 107-110.
Abstract: В статті досліджено проблеми конкурентоспроможності підприємств в Україні. Проаналізований рівень конкурентоспроможності України за світовими рейтингами та запропоновані напрями забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у сучасних умовах.
В статье исследованы проблемы конкурентоспособности предприятий в Украине. Проанализирован уровень конкурентоспособности Украины по мировым рейтингам и предложены направления обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий в современных условиях.
The article deals with the problems of the competitiveness of enterprises in Ukraine. The level of competitiveness of Ukraine according to world rankings is analyzed and the offered directions of maintenance of competitiveness of domestic enterprises in the modern conditions are analyzed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9905
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P107-110.pdf261,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.