Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9947
Title: Управління ризиками підприємства
Other Titles: Управление рисками предприятия
The management of risks of the enterprise
Authors: Передерій, Д. Ю.
Щербак, В. Г.
Keywords: ризик
ризик-менеджмент
управління ризиками
риск
риск-менеджмент
управление рисками
risk
risk management
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Передерій Д. Ю. Управління ризиками підприємства / Д. Ю. Передерій, В. Г. Щербак // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 333-339.
Abstract: У статті проаналізовані існуючі погляди на ризик-менеджмент та визначено місце ризик-менеджменту в системі управління господарським ризиком підприємств. Визначені основні етапи ризик-менеджменту, принципи його здійснення та можливість управління ризиками на підприємстві.
В статье проанализированы существующие взгляды на риск-менеджмент и определено место риск-менеджмента в системе управления хозяйственными рисками предприятий. Определены основные этапы риск-менеджмента, принципы его осуществления и возможность управления рисками на предприятии.
The article analyzes the existing terms of the risk-management and has determined the risk management system, management of economic risk enterprises. The main stages of risk management principles for its implementation and the ability to manage risk in the enterprise.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9947
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P333-339.pdf311,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.