Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9948
Title: Визначення ефективності операційного управління виробничим підприємством
Other Titles: Определение эффективности операционного управления производственным предприятием
Efficiency definition of production operational management
Authors: Сохацька, Г. В.
Сошнікова, В. С.
Keywords: ефект
ефективність
результативність
операційне управління
виробнича діяльність
эффект
эффективность
результативность
операционное управление
производственная деятельность
effect
efficiency
effectiveness
operational management
production activity
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Сохацька Г. В. Визначення ефективності операційного управління виробничим підприємством / Г. В. Сохацька, В. С. Сошнікова // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 340-345.
Abstract: У статті досліджено сутність та економічний зміст показників ефективності операційного управління виробничим підприємством з урахуванням сучасних концептуальних підходів до менеджменту. Зосереджено увагу на інтегрованому, рівневому та часовому підходах до визначення ефективності. Означено перспективи оцінки ефективності операційної діяльності з позицій системного та стратегічного управління.
В статье исследована сущность и экономическое содержание показателей эффективности операционного управления производственным предприятием с учетом современных концептуальных подходов к менеджменту. Сосредоточено внимание на интегрированном, уровневом и временном подходах к определению эффективности. Сформированы перспективы оценки эффективности операционной деятельности с позиций системного и стратегического управления.
In the article the essence and economic content of indicators of efficiency of operational management of a production enterprise are examined, taking into account modern conceptual approaches to management. Focussed on integrated, level and time approaches to determining efficiency. The prospects for assessing the effectiveness of operational activities from the standpoint of system and strategic management are defined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9948
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P340-345.pdf176,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.