Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9952
Title: Фактори об’єктивності в оцінці бізнес-процесів підприємств через показники якості
Other Titles: Факторы объективности в оценке бизнес-процессов предприятия через показатели качества
Factors of objectivity in the evaluation of business processes of the enterprise through quality indicators
Authors: Вітковський, Ю. П.
Єршова, О. О.
Keywords: бізнес-процеси підприємств
якість
ефективність
споживацька культура
управління
бизнес-процессы предприятий
качество
эффективность
потребительская культура
управление
business processes of enterprises
quality
efficiency
consumer culture
management
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Вітковський Ю. П. Фактори об’єктивності в оцінці бізнес-процесів підприємств через показники якості / Ю. П. Вітковський, О. О. Єршова // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 364-366.
Abstract: В статті подано результати досліджень щодо оцінювання об’єктивності бізнес-процесів підприємства через показники якості, надано рекомендації щодо оцінювання споживацької культури в розрізі оцінки якості.
В статье представлены результаты исследований по оценке объективности бизнес-процессов предприятия через показатели качества, даны рекомендации по оценке потребительской культуры в разрезе оценки качества.
The article presents the results of research on the assessment of the objectivity of the business processes of the enterprise through the quality indicators, provided recommendations for the assessment of consumer culture in terms of quality assessment.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9952
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P364-366.pdf151,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.