Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9955
Title: Управління ефективністю організації виробництва на підприємстві в конкурентних умовах
Other Titles: Управление эффективностью организации производства на предприятии в конкурентных условиях
The efficiency of production organization management at enterprise in competitive conditions
Authors: Дейна, Т. В.
Коберник, І. В.
Keywords: результативність
ефективність
виробництво
ефективність організації виробництва
підприємство
управління виробничими процесами
результативность
эффективность
производство
эффективность организации производства
предприятие
управление производственными процессами
effectiveness
efficiency
production
efficiency of organization of production
enterprise
management of production processes
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Дейна Т. В. Управління ефективністю організації виробництва на підприємстві в конкурентних умовах / Т. В. Дейна, І. В. Коберник // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 385-392.
Abstract: В статті проаналізовано сутність результативності та ефективності виробництва. Структуровано фактори, що впливають на результативність підприємства. Розглянуто методику оцінювання та систему показників ефективності діяльності підприємства.
В статье проанализирована сущность результативности и эффективности производства. Структурированы факторы, влияющие на результативность предприятия. Рассмотрена методика оценки и система показателей эффективности деятельности предприятия
The article deals with essence of the effectiveness and efficiency of production. The factors influencing the efficiency of the enterprise are structured. The methodology of estimation and system of indicators of efficiency of activity of the enterprise are considered.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9955
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P385-392.pdf191,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.