Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14850
Title: Сутність комерціалізації інноваційної продукції
Other Titles: Сущность коммерциализации инновационной продукции
The essence of innovative products' commercialization
Authors: Біловодська, О. А.
Keywords: комерціалізація
інноваційна продукція
інноваційний процес
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Луцький національний технічний університет
Citation: Біловодська О. А. Сутність комерціалізації інноваційної продукції / О. А. Біловодська // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Луцьк, 1 листопада 2019 року. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 15-16.
Abstract: Комерціалізація – важливий елемент інноваційного процесу. Адже це результат перетворення інтелектуальних розробок в нову продукцію, яка може зацікавити потенційних споживачів. В Україні для удосконалення організації використання результатів наукoвих праць і розробок прийнятий ряд законів щодо інноваційної діяльності, у тому числі закон України «Про інноваційну діяльність». Згідно з цим законом, мета інноваційної діяльності – перетворення досягнень науково-технічного прогресу на виробництво й соціальну сферу. У роботі досліджено процес комерціалізації інноваційної продукції і запропоновано авторський підхід щодо визначення її сутності як процесів реалізації інноваційних товарів, технологій, послуг тощо, які базуються на застосуванні ефективних нових та/або існуючих комунікаційних інструментів, системи й структури розподілу, що приносять економічний та/або соціальний ефект.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14850
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економічної кібернетики та маркетингу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf_20191101_P015-016.pdf376,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.