Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15079
Title: Використання ко-брендингу як інструментарію розвитку конкуруючих торгових марок
Other Titles: Использование ко-брендинга как инструментария развития конкурирующих торговых марок
Use of co-branding as a tool for developing competitive brands
Authors: Ніфатова, О. М.
Грецька, О. А.
Keywords: ко-брендинг
торгова марка
брендові альянси
конкуренція
лояльність
торговая марка
брендовые альянсы
конкуренция
лояльность
co-branding
brand
brand alliances
competition
loyalty
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Грецька О. А. Використання ко-брендингу як інструментарію розвитку конкуруючих торгових марок / О. А. Грецька ; наук. кер. О. М. Ніфатова // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 122-129.
Abstract: У статті досліджено використання ко-брендингу як інструментарію розвитку конкуруючих торгових марок. Визначено місце ко-брендингу у системі управління маркетинговою діяльністю підприємства. Здійснено аналіз прикладів успішних великих партнерських брендових альянсів. Надано рекомендації щодо управління процесом ко-брендингу на підприємстві.
В статье исследовано использование ко-брендинга как инструментария развития конкурирующих торговых марок. Определено место ко-брендинга в системе управления маркетинговой деятельностью предприятия. Осуществлен анализ примеров успешных партнерских брендовых альянсов. Даны рекомендации по управлению процессом ко-брендинга на предприятии.
The article explores the use of co-branding as a tool for developing competing brands. The place of co-branding in the enterprise marketing management system has been determined. Examples of successful large partner brand alliances have been analyzed. Recommendations for managing the enterprise co-branding process are given.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15079
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P122-129.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.