Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17426
Title: The marketing communications mix: features of development marketing strategy for higher education institutions
Other Titles: Особливості застосування маркетингових комунікацій у стратегії просування закладів освіти
Authors: Yevseytseva, Olena
Sapian, A.
Keywords: marketing communication mix
higher education institutions
marketing strategies
market of educational services
educational services
marketing of educational services
development marketing strategy
маркетингові комунікації
заклади вищої освіти
маркетингові стратегії
ринок освітніх послуг
освітня послуга
маркетинг освітніх послуг
розробка маркетингової стратегії
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Yevseytseva O. The marketing communications mix: features of development marketing strategy for higher education institutions / O. Yevseytseva, A. Sapian // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 23-27.
Abstract: In the article the main aspects that influence on the marketing communications mix, development of marketing strategy for higher education are described. The methods of analysis and synthesis are used to make research. The elements that form the marketing strategy of higher education are presented. The importance of using marketing strategies of higher education institutions are emphasized. The features of marketing strategy development institutions that are effective for use in practice are described.
У статті визначено головні аспекти, які впливають на маркетингові комунікації, на розробку маркетингової стратегії вищого навчального закладу. Використано для дослідження методи аналізу та синтезу. У статті представлено елементи, які формують маркетингову стратегію вищого навчального закладу. Підкреслено значимість використання маркетингових стратегій в діяльності вищих навчальних закладів. Розглянуто особливості розробки маркетингової стратегії ВНЗ, що є ефективними для застосування на практиці.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17426
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2020_P023-027.pdf678,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.