Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18645
Title: Прогнозування розвитку конкурентних переваг як забезпечення економічного зростання підприємства
Authors: Кононенко, Г. І.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Кононенко Г. І. Прогнозування розвитку конкурентних переваг як забезпечення економічного зростання підприємства / Г. І. Кононенко // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 23 квітня 2021 року. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 79-81.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18645
Appears in Collections:Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMPER2021_P079-081.pdf182,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.