Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18729
Title: Вплив податків на фінансову систему України
Authors: Ганенко, В. В.
Вергун, А. М.
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Ганенко В. В. Вплив податків на фінансову систему України / В. В. Ганенко, А. М. Вергун // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 155-157.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18729
Appears in Collections:Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу
Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOMIN2021_P155-157.pdf315,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.