Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19500
Title: Актуальність впровадження дискусії як інтерактивної форми навчання у гібридний освітній процес
Other Titles: Urgency of introduction of discussion as interactive forms of learning in hybrid educational process
Authors: Отруба, В. В.
Коваль, О. М.
Keywords: дискусія
гібридне навчання
інтерактив
освітні платформи
discussion
hybrid learning
interactive
educational platforms
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Отруба В. В. Актуальність впровадження дискусії як інтерактивної форми навчання у гібридний освітній процес / В. В. Отруба, О. М. Коваль // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 102-106.
Abstract: В статті розглянуто ключові моменти інтерактивного навчання. Пояснюється важливість дискусії, як форми комунікації. А для юриспруденції – форми вирішення конфлікту. Коротко розкривається зміcт, особливості, динaміка тa пeрcпeктиви введення навчальної дискусії, як методу викладання у сучасних умовах гібридної освіти.
The article considers the key points of interactive learning. Due to the importance of discussion as a form of communication. And for jurisprudence – forms of conflict resolution. The content, features, dynamics and perspectives of introduction of educational discussion as a method of teaching in modern conditions of hybrid education are briefly revealed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19500
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P102-106.pdf251,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.