Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19508
Title: Врахування ролі спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості у закладах професійної освіти
Other Titles: Taking into account the role of heredity and environment in the development and formation of personality in vocational education institutions
Authors: Внукова, О. М.
Салюк, І. С.
Keywords: спадковість
середовище
розвиток особистості
формування особистості
освітній процес
заклад професійної освіти
педагогічна майстерність
heredity
environment
development of personality
formation of personality
educational process
institution of professional education
pedagogical skill
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Салюк І. С. Врахування ролі спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості у закладах професійної освіти / І. С. Салюк ; наук. кер. О. М. Внукова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 148-156.
Abstract: У статті проаналізовано теорії розвитку і формування особистості, а також визначено роль спадковості і середовища у розвитку особистості. Досліджено, яким чином діють означені чинники впливу на розвиток особистості, яка теорія розвитку і формування особистості має найбільший вплив серед респондентів, а також, як педагоги впливають на розвиток особистості у закладі професійної освіти. На основі проведених досліджень запропоновано враховувати роль спадковості і середовища у розвитку і формуванні особистості під час освітнього процесу у закладах професійної освіти як важливу складову педагогічної майстерності.
The article analyzes theories of development and formation of personality, as well as identifies the role of heredity and environment in the development of personality. It is investigated how these factors affect the development of personality, which theory of development and formation of personality has the greatest influence among respondents, as well as how teachers influence the development of personality in vocational education. Based on the research, it is proposed to take into account the role of heredity and environment in the development and formation of personality during the educational process in vocational education institutions as an important component of pedagogical skills.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19508
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P148-156.pdf246,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.