Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19538
Title: Дослідження впливу виду пряжі з вмістом вовняних волокон на споживні властивості трикотажу
Other Titles: Investigation of the influence of yarn type with wool fibers on consumer properties of knitwear
Authors: Собчук, А. І.
Галавська, Л. Є.
Keywords: трикотаж
вовняна пряжа
усадка трикотажу
багатократне прання трикотажу з містом вовни
knitwear
woolen yarn
shrinkage of knitwear
repeated washing of knitwear with wool
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Собчук А. І. Дослідження впливу виду пряжі з вмістом вовняних волокон на споживні властивості трикотажу / А. І. Собчук, Л. Є. Галавська // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 319-323.
Abstract: Робота присвячена розробці асортименту трикотажних полотен осінньо-зимового асортименту з пряжі, що містить вовняні волокна. За результатами аналізу модних тенденцій у виробництві верхніх трикотажних виробів осінньо-зимового сезону експлуатації встановлено, що оздоблення полотен відбувається не за рахунок візерункових ефектів, а завдяки використанню пряжі з ворсистою поверхнею, що, з одного боку, покращує теплозахисні властивості виробу, а з іншого дозволяює виготовляти трикотаж рихлої структури, що створює ефект вишуканої сітки-павутини на зразок усім нам відомої "оренбурзької" пухової шалі. Ворсиста поверхня такої пряжі досягається шляхом введення до її сировинного складу вовняних волокон. Введення вовняних волокон у пряжу та рихла структура трикотажу з неї спричиняють зміну лінійних розмірів трикотажного виробу після вологих обробок. У роботі досліджено споживні характеристики розроблених зразків трикотажних полотен, вироблених на плосков'язальній машині 6-го класу з пряжі з вмістом довговолокнистих вовняних волокон, а саме: повітропроникність та усадку. Встановлено вплив багатократного прання на зміну лінійних розмірів дослідних зразків.
The work is devoted to the development of the range of knitted fabrics of autumn-winter range of yarn containing wool fibers. According to the results of the analysis of fashion trends in the production of outerwear of the autumn-winter season of operation, it is established that the decoration of cloths is not due to pattern effects, but due to the use of yarn with a pile surface, which on the one hand improves loose structure, which creates the effect of an exquisite cobweb like the well-known "Orenburg" down shawl. The fluffy surface of such yarn is achieved by introducing woolen fibers into its raw material composition. The introduction of wool fibers into the yarn and the loose structure of the knitwear from it cause a change in the linear dimensions of the knitted product after wet treatments. The consumer characteristics of the developed samples of knitted fabrics made on a flat knitting machine of the 6th class from yarn with the content of long - fiber woolen fibers, namely: air permeability and shrinkage are investigated. The influence of repeated washing on the change of linear dimensions of experimental samples is established.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19538
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V1_P319-323.pdf313,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.