Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19578
Title: Пріоритетні напрями безконтактного обслуговування розвитку інноваційних технологій готельного бізнесу в умовах COVID-19
Other Titles: Priority directions of contactless service of development of innovative technologies of hotel businessin the conditions of COVID-19
Authors: Бойко, В. Є.
Кабанець, О. О.
Пшеничний, Б. М.
Колісниченко, Т. О.
Keywords: безконтактне обслуговування
готель
готельний бізнес
послуги
contactless service
hotel
hotel business
services
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Пріоритетні напрями безконтактного обслуговування розвитку інноваційних технологій готельного бізнесу в умовах COVID-19 / В. Є. Бойко, О. О. Кабанець, Б. М. Пшеничний, Т. О. Колісниченко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 60-65.
Abstract: В статті розглянуто ключові аспекти формування інноваційних напрямків розвитку сучасного готельного бізнесу в умовах COVID-19, а також активне впровадження сучасних технологій у діяльність готельних підприємств. Нові реалії потребують нових підходів та моделей бізнесу, використання найкращого світового досвіду, впровадження інноваційних технологій та послуг, які дадуть змогу адаптуватися до нових умов, а також розглянуто останні досягнення в діджитализації і безконтактні технології дозволяють готелям гарантувати максимальну безпеку для своїх гостей.
The article considers the key aspects of the formation of innovative directions for the development of modern hotel business in the conditions of COVID-19, as well as the active introduction of modern technologies in the activities of hotel enterprises. New realities need new approaches and business models, use of the best world experience, introduction of innovative technologies and services which will allow to adapt new conditions, and also the latest achievements in digitalization and contactless technologies allowing hotels to guarantee the maximum safety for the guests.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19578
Appears in Collections:Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P060-065.pdf777,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.