Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19595
Title: Аналіз споживчих потреб щодо вибору, комплектності та умов використання теплозахисного одягу
Other Titles: Analysis of consumer needs for choice, completeness and conditions of use of heat protective clothing
Authors: Плєхотко, С. С.
Коробка, А. В.
Левченко, О. А.
Донченко, С. В.
Мойсеєнко, С. І.
Keywords: теплозахисний одяг
споживчі потреби
теплова ізоляція
термічний опір
опитування
heat-protective clothing
consumer needs
thermal insulation
thermal resistance
quiz
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Аналіз споживчих потреб щодо вибору, комплектності та умов використання теплозахисного одягу / С. С. Плєхотко, А. В. Коробка, О. А. Левченко, С. В. Донченко, С. І. Мойсеєнко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 167-172.
Abstract: В статті проведено аналіз існуючих методик визначення необхідної теплової ізоляції тіла людини та методів дослідження термічного опору пакетів одягу. Зазначено, що сумарний термічний опір шарів пакету одягу відрізняється від значень, які отримано експериментальним шляхом. Тому пропонується дослідити комплекти одягу в цілому імітуючи реальні умови використання. На етапі підготовки до проведення таких досліджень проаналізовано споживчі потреби щодо вибору, комплектності, конструктивних особливостей та умов використання теплозахисного одягу. Отримані результати представлено в статті у вигляді діаграм.
The article analyzes the existing methods for determining the required thermal insulation of the human body and methods for studying the thermal resistance of clothing packages. It is noted that the total thermal resistance of the layers of the garment package different from the values obtained experimentally. Therefore it is offered to research sets of clothes as a whole imitating real conditions of use. At the stage of preparation for such research, consumer needs for the choice, completeness, design features and conditions of use of thermal clothing were analyzed. The obtained results are presented in the article in the form of diagrams.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19595
Appears in Collections:Кафедра моди та стилю (МС)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P167-172.pdf450,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.