Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19596
Title: Маркетинг соціальних мереж як інструмент просування брендів
Other Titles: Social network marketing as a tool for brand promotion
Authors: Пономаренко, Ігор Віталійович
Мельник, М. О.
Keywords: бренд
комунікації
контент
маркетинг соціальних мереж
цільова аудиторія
brand
communications
content
social media marketing
target audience
Issue Date: 2021
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Пономаренко І. В. Маркетинг соціальних мереж як інструмент просування брендів / І. В. Пономаренко, М. О. Мельник // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали II Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 173-177.
Abstract: В статті розглянуто особливості просування брендів у соціальних мережах в умовах діджиталізації. Розкрито специфіку використання маркетингових стратегій компаній для налагодження комунікацій з основними поколіннями користувачів у соціальних медіа. Доведено необхідність створення та просування релевантного контенту, який буде позитивно сприйматись цільовою аудиторією та призводитиме до підвищення рівня лояльності потенційних користувачів по відношенню до бренда. Представлено основні тренди розвитку маркетингу соціальних мереж у сучасних умовах.
The article considers the peculiarities of brand promotion in social networks in the conditions of digitalization. The specifics of using marketing strategies of companies to establish communication with the main generations of users in social media are revealed. The need to create and promote relevant content that will be positively perceived by the target audience and will increase the level of potential users loyalty in relation to the brand. The main trends in the development of social media marketing in modern conditions.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19596
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2021_V2_P173-177.pdf255,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.