Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23328
Title: Оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази вищої освіти
Other Titles: Оценка эффективности использования материально-технической базы высшего образования
Authors: Грищенко, І. М.
Власюк, Т. М.
Keywords: матеріально-технічне забезпечення
інформаційні ресурси
освітні послуги
матеріально-технічна база
інвестиції
материально-техническое обеспечение
информационные ресурсы
образовательные услуги
материально-техническая база
инвестиции
Issue Date: 2014
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Грищенко І. М. Оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази вищої освіти / І. М. Грищенко, Т. М. Власюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – Тематичний випуск: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3 жовтня 2014 року. – Київ : КНУТД, 2014. – С. 31-42.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design
Abstract: В процесі проведення дослідження проаналізовані підходи до визначення сутності матеріально-технічної бази вищої освіти, оцінено динаміку основних засобів та капітальних інвестицій в освіту, розраховано показники руху, придатності та ефективності використання основних засобів.
В статье раскрыто понятие материально-технической базы ВУЗа, основных средств бюджетной организации. Проведена сравнительная характеристика общих требований и минимальных нормативов обеспечения учебного процесса в ВУЗе материально-техническими и информационными ресурсами в соответствии с действующими требованиями и по проекту приказа МОН Украины "Про утверждение лицензионных условий предоставления образовательных услуг в сфере высшего образования". В процессе проведения исследования оценено динамику основных средств и капитальных инвестиций в образование на протяжении 2002-2012 годов, рассчитаны показатели движения, имущественного состояния и эффективности использования основных средств.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23328
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efect_2014_P031-042.pdf356,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.