Загальноуніверситетські колекції : [18214] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo

Перегляд

Підфонди цього фонду

Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти [159]

Містить бакалаврські та магістерські випускні роботи здобувачів вищої освіти

Матеріали наукових конференцій та семінарів (КНУТД) [8868]

Київський національний університет технологій та дизайну

Зібрання цього фонду

Винахідницька діяльність [88]

Патенти на корисну модель (винахід)

Навчально-методичні видання [113]

Містить описи підручників, навчальних посібників

Наукові видання (Монографії) [77]

Містить описи монографій, експертно-аналітичних доповідей