Загальноуніверситетські колекції : [20878] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo

Перегляд

Підфонди цього фонду

Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти КНУТД [399]

Містить бакалаврські та магістерські випускні роботи здобувачів вищої освіти

Матеріали наукових конференцій та семінарів КНУТД [10398]

Київський національний університет технологій та дизайну

Зібрання цього фонду

Винахідницька діяльність [89]

Патенти на корисну модель (винахід)

Навчально-методичні видання [126]

Містить описи підручників, навчальних посібників

Наукові видання (Монографії) [91]

Містить описи монографій, експертно-аналітичних доповідей