Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9913
Title: Розробка стратегії маркетингу
Other Titles: Разработка стратегии маркетинга
The development of marketing strategy
Authors: Гончаренко, І. М.
Яковенко, А.
Keywords: стратегія маркетингу
маркетинговий комплекс
конкурентний аналіз
економічна ефективність
стратегия маркетинга
маркетинговый комплекс
конкурентный анализ
экономическая эффективность
marketing strategy
marketing complex
competitive analysis
economic efficiency
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Гончаренко І. М. Розробка стратегії маркетингу / І. М. Гончаренко, А. Яковенко // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 155-159.
Abstract: У статті досліджено особливості розробки стратегії маркетингу в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Наведено послідовність та зміст основних етапів розробки адаптивної стратегії маркетингу. Запропоновано заходи щодо формування стратегії маркетингу підприємства.
В статье исследованы особенности разработки стратегии маркетинга в условиях нестабильной внешней среды. Приведена последовательность и содержание основных этапов разработки адаптивной стратегии маркетинга. Предложены мероприятия по формированию стратегии маркетинга предприятия.
In the article the features of development of marketing strategy in conditions of unstable external environment are investigated. The sequence and content of the main stages of the development of an adaptive marketing strategy are presented. Proposed measures to form the strategy of marketing of the enterprise.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9913
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P155-159.pdf183,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.