Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9922
Title: Реклама як клієнтоорієнтований засіб формування обізнаності споживача щодо інноваційності товарів та послуг
Other Titles: Реклама как клиентоориентированное средство формирования осведомленности потребителя по инновационности товаров и услуг
Advertising as a client-oriented agent for forming consumer awareness as a result of innovation of goods and services
Authors: Ніфатова, О. М.
Поповська, М. І.
Keywords: реклама
клієнтоорієнтованість
споживач
інноваційність
товар
послуга
клиентоориентированность
потребитель
инновационность
услуга
advertising
client-oriented
consumer
innovation
product
service
Issue Date: 2017
Publisher: Київський національний універститет технологій та дизайну
Citation: Ніфатова О. М. Реклама як клієнтоорієнтований засіб формування обізнаності споживача щодо інноваційності товарів та послуг / О. М. Ніфатова, М. І. Поповська // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2017 р., Київ. – Київ : КНУТД, 2017. – С. 201-209.
Abstract: У статті обґрунтовано використання реклами інноваційної продукції як клієнтоорієнтованого засобу формування обізнаності споживача у якості інструментарію комунікації, який формує, керує та направляє певну інформацію таким чином, щоб суттєво вплинути на підвищення попиту на інноваційні товари та послуги.
В статье обосновано использование рекламы инновационной продукции как клиентоориентированное средство формирования осведомленности потребителя в качестве инструментария коммуникации, который формирует, управляет и направляет определенную информацию таким образом, чтобы существенно повлиять на повышение спроса на инновационные товары и услуги.
The article substantiates the use of advertising of innovative products as a clientoriented means of forming consumer awareness as a communication tool that forms, manages and directs certain information in such a way as to significantly influence the increase in demand for innovative goods and services.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9922
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2017_P201-209.pdf303,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.